Overlijden padre Gabriël

Op 3 augustus ontvingen wij het bericht dat in het zwaar getroffen Mexico padre Gabriël overleden is aan de gevolgen van corona. In Prinsenbeek is padre Gabriël geen onbekende.

 

Jarenlang had de parochie Maria ten Hemelopneming een vriendschapsband met de parochie van Ixtaltepec waar padre Gabriël pastor was. In beide parochies bestond een zeer actieve groep die de Intercambio, de onderlinge verbondenheid, onderhield. Over en weer is veel ervaring uitgewisseld en waar nodig is hulp geboden.

Voor dat laatste hadden we het pastor Schakenraadfonds. Ixtaltepec ligt in een arme en niet altijd veilige regio in zuid-west Mexico. Meerdere keren zijn diverse mensen uit de parochie in Mexico geweest. Maar ook vanuit Mexico heeft men Prinsenbeek bezocht. Het bijzondere beeld dat op de console links voor in de kerk staat is onder andere een geschenk van de Mexicanen. In de loop der jaren ontstond een steeds hechtere band tussen Piet Schakenraad en padre Gabriël. Meerdere keren bezocht hij Gabriël in Mexico. Zij hadden dezelfde visie en pastorale inzet.

Helaas is de Intercambio ten gevolge van het wegvallen van mensen en overplaatsing van padre Gabriël  gestopt. Maar degenen die lid van de Intercambio zijn geweest, bewaren heel goede herinneringen en onderhouden nog steeds persoonlijke contacten en vriendschappen. Laten we padre Gabriël en de gelovigen, die nu zonder hem verder moeten, gedenken in onze gebeden.

 

Print Friendly, PDF & Email