Opbrengst Vastenactie 2020

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus heeft dit jaar in onze parochie geen verspreiding van de Vastenzakjes plaatsgevonden.

Wij attendeerden u op de mogelijkheid om de Vastenactie op een andere wijze te ondersteunen, bijvoorbeeld door uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer
NL 97 RABO 015 509 9078 t.n.v. parochie OLV ten Hemelopneming.
In totaal is binnen onze parochie een bedrag van € 920,– voor de Vastenactie opgehaald. Een mooi bedrag!

Wij danken u hartelijk voor uw steun. Hiermee kan het beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden worden bevorderd.

Print Friendly, PDF & Email