Opbrengst Vastenactie 2020

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus heeft dit jaar in onze parochie geen verspreiding van de Vastenzakjes plaatsgevonden. Wij attendeerden u op de mogelijkheid om de Vastenactie op een andere wijze te ondersteunen, bijvoorbeeld door uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer NL 97 RABO 015 509 9078 t.n.v. parochie OLV ten Hemelopneming. In […]