Mededeling i.v.m. verbouwing

Zondag 26 januari is in de kerk van Prinsenbeek – na de viering – een overleg geweest met de parochianen over de mogelijkheid om elders te ‘kerken’ tijdens de verbouwing van het kerkgebouw.
Vrijwel alle aanwezige parochianen gaven aan het fijn te vinden om in Prinsenbeek te kunnen blijven. Er werden verschillende locaties genoemd, waarbij de een geschikter was dan de andere. Aan iedere optie zitten voor- en nadelen, dat begrijpt u.
Uiteindelijk heeft het bestuur – in overleg met het pastoresteam – gekozen voor het Kruispunt in Prinsenbeek. Deze locatie kent vele voordelen. Wij kunnen hier onze viering op zondag houden alsook die op dinsdagmorgen en de koren kunnen – indien zij wensen – in het Kruispunt repeteren. Er is wel een verschil qua tijdstip van viering op de zondagochtend. De viering zal namelijk met een halfuurtje vervroegd worden, dat wil zeggen om 9.00 uur.
Wij zijn het bestuur van het Kruispunt en dominee Evelyn Quaak zeer erkentelijk voor hun gastvrijheid. Hierdoor hebben we een mooie tijdelijke oplossing die past bij de oecumenische gedachte.

Vanaf 1 maart a.s. zal de verbouwing beginnen en zullen wij dus gaan ‘kerken’ in het Kruispunt. Dit vraagt nog het nodige qua organisatie en overleg met betrokken werkgroepen en de koren. Het bestuur of de parochiekerncommissie Prinsenbeek zal op korte termijn contact met hen opnemen.

 

Print Friendly, PDF & Email