Publiekslezing Arnoud Drop

Bisschop Liesen hoopt dat zoveel mogelijk mensen via Alpha de bevrijdende kracht van Jezus
Christus ervaren. Daarom nodigt het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, u uit voor de publiekslezing ‘Wie A zegt: Alpha als aanzet tot parochievernieuwing en wat komt daarna?’ door Arnoud Drop op woensdagavond 19 februari 2020 in de Sint Catharinakapel te Bergen op Zoom.
De lezing is een wegbereider naar de conferentie ‘De missionaire parochie’ op 24 en 25 maart te Oudenbosch.
Van cursus naar cultuur
De Alphacursus is het vliegwiel van de parochievernieuwing. De anglicaanse priester Nicky
Gumbel ontwikkelde deze cursus. Het is een groot succes. Wereldwijd volgen 25 miljoen mensen een Alpha. Dankzij de Alphacursus ontmoeten mensen Jezus Christus en maken ze kennis met de kernpunten van het christelijk geloof. In de Alphacursus is in het klein de cultuur aanwezig die nodig is om te groeien naar een missionaire parochie. De Alphacursus verandert levens en kan parochies veranderen.

Spreker
Arnoud Drop is sinds 2014 directeur van het Alpha Nederland. Voorheen werkte hij in de financiële wereld. Hij vertelt op een inspirerende wijze over de rijkdommen en mogelijkheden van Alpha.

Wanneer en waar

De avond vindt plaats bij de congregatie “Toevlucht in lijden” van de zusters Franciscanessen
Bergen op Zoom in de Sint Catharinakapel, ingang Klaverstraat, tegenover huisnummer 35,
4611 TT in Bergen op Zoom, op 19 februari 2020 van 19.30 – 21.30 uur. Parkeergelegenheid is er op het Sint Catharinaplein, het Korenbeursplein en in diverse parkeergarages.

Inschrijven en kosten
U kunt u aanmelden voor de lezing door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Aan de avond zijn geen kosten verbonden. Wel is een vrijwillige bijdrage welkom.

Print Friendly, PDF & Email