Kerkkoor Effen met twee gouden jubilarissen

Volgens de traditie vieren wij als Kerkkoor Effen op de dag van Christus Koning óók het jaarlijkse Ceciliafeest waarbij wij onze jubilarissen, áls er jubilarissen zijn, met trots naar voren halen.

 

 

 

Dit jaar hadden wij op zondag 22 november jl. om 09.30 uur in de H. Moeder Gods kerk Effen een viering van Woord en Communie waarin pastor Han Geppaart voor ging. Achter de piano onze eigen vertrouwde dirigent-repetitor Mevr. Goedele Scheifes die het geheel prachtig heeft begeleid, en met 4 van onze eigen koorzangers om te zingen.

Ondanks de zware corona maatregelen waarbij wij allen zeer beperkt waren, hebben wij tóch een hele warme en bijzondere viering gehad, met dit jaar twee 50-jarige gouden jubilarissen,

alt Nelly Mathijssen sopraan Nelly Leyten

 

Vijftig jaar koorlid zijn, dat is niet niks! Dat verdient wel wat aandacht. Daarom was het voltallig koor in uniform aanwezig. Vier leden om te zingen;  de rest van het koor is in een grote boog, op gepaste afstand van elkaar en met een mondkapje op, rond de jubilarissen gaan staan.

Er volgde een héél bijzonder moment waarbij onze nieuwe voorzitter Rien Koeken eerst het woord nam. Daarna was het de beurt aan de vice-voorzitter van de parochie H. Maria Magdalena, Jan Hendrickx, die de gouden 50 insignes van Gregorius met de oorkondes heeft uitgereikt. Ze werden opgespeld door een van de eigen familieleden van de jubilarissen. Corry Koeken overhandigde hen namens het hele koor een mooi boeket bloemen. Tot slot nam pastor Han Geppaart het woord.

Na een groot welverdiend applaus en een “Lang zullen ze leven”, gezongen door slechts de vier uitverkoren zangers, twee sopranen Annie en Roos, en twee tenoren Wim en Rien, werd de viering afgesloten met het lied “Jubilate Deo omnis terra” waarbij de prachtige solo gezongen werd door Rien.

Het was een mooie viering, anders dan anders, maar we hebben zo onze twee gouden jubilarissen in het zonnetje kunnen zetten en de aandacht gegeven die ze verdiend hebben!

Het Ceciliafeest zou normaliter voortgezet worden in gemeenschapshuis de Kievitslaar maar dat kon helaas dit jaar vanwege corona niet door gaan. Dit Ceciliafeest schuiven we door naar 2021.

Wat in het vat zit zal niet verzuren!

 

Het volledige verslag staat te lezen op de website van kerkkoor Effen

 

Print Friendly, PDF & Email