Kerkkoor Effen met twee gouden jubilarissen

Volgens de traditie vieren wij als Kerkkoor Effen op de dag van Christus Koning óók het jaarlijkse Ceciliafeest waarbij wij onze jubilarissen, áls er jubilarissen zijn, met trots naar voren halen.