Allerheiligen – Allerzielen

Allerheiligen – Hoogfeest – maandag 1 november
19.00uur Martinuskerk, eucharistieviering voorganger: Gilbert Razon, SVD, koor, samengesteld uit leden van verschillende koren.

Allerzielen – dinsdag 2 november
19.00 uur Kerk OLV ten Hemelopneming, Prinsenbeek, gebedsviering, voorganger: Norbert Schnell, pastoor.

19.00 uur H. Martinuskerk, Princenhage, gebedsviering, voorganger: Han Geppaart, pw, Weekkoor.

Print Friendly, PDF & Email