Allerheiligen – Allerzielen

Allerheiligen – Hoogfeest – maandag 1 november 19.00uur Martinuskerk, eucharistieviering voorganger: Gilbert Razon, SVD, koor, samengesteld uit leden van verschillende koren. Allerzielen – dinsdag 2 november 19.00 uur Kerk OLV ten Hemelopneming, Prinsenbeek, gebedsviering, voorganger: Norbert Schnell, pastoor. 19.00 uur H. Martinuskerk, Princenhage, gebedsviering, voorganger: Han Geppaart, pw, Weekkoor.

Martinus pakketten actie 2021

Aansluitend op de feestdag van Sint Maarten op 11 november organiseert de werkgroep Diaconie van de H. Maria Magdalenaparochie op zaterdag 13 november alweer voor de elfde keer een inzameling van levensmiddelen in Princenhage. Dat gebeurt bij de supermarkt van Albert Heijn en bij de supermarkt van de Jumbo. Klanten worden bij de ingang van de […]