Terugkomviering dopelingen

25 dopelingen waren met hun ouders, broers/zussen en familieleden uitgenodigd. Drie van hen zijn op de uitnodiging ingegaan. Het was een sfeervol intiem samenzijn met mooie liederen door de Meertenzangertjes. Met de kinderen werd gesproken over Jezus die met Maria en Jozef naar de tempel kwamen, over de oude Simeon en Hanna en de priester […]

Inspirerende Taizéviering

In het kader van de gebedsweek voor de eenheid was er zaterdag 26 januari in Het Kruispunt in Prinsenbeek een zeer inspirerend oecumenisch samenzijn van de Protestantse gemeente Het Kruispunt en de Parochie Heilige Maria Magdalena. Muzikale ondersteuning werd geboden door Intermezzo, koor en muzikanten o.l.v. Annemieke v.d. Hoven en Annemieke Meijdam en waarin ds. […]

Vormelingen gevormd

Zestien jongens en meisjes zijn vrijdag 25 januari door bisschop Liesen gevormd in de Kerk van OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Zes van hen kwamen uit de Vijf Heiligen Parochie. Op verschillende manieren werd de verbinding van het vormsel en het doopsel uitgedrukt. Zo droegen de vormelingen hun brandende doopkaars mee in de intocht. Voorafgaand aan […]