Vormelingen gevormd

Zestien jongens en meisjes zijn vrijdag 25 januari door bisschop Liesen gevormd in de Kerk van OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Zes van hen kwamen uit de Vijf Heiligen Parochie.
Op verschillende manieren werd de verbinding van het vormsel en het doopsel uitgedrukt. Zo droegen de vormelingen hun brandende doopkaars mee in de intocht. Voorafgaand aan de hernieuwing van de doopbeloften maakten ze een kruisteken met doopwater. Nadat de bisschop met uitgestrekte handen hen symbolisch de handen had opgelegd, werd ieder van hen door de bisschop gezalfd met heilig Chrisma.


Aan de hand van het indrukwekkende verhaal over een schatrijke man en zijn schilderij met daarop afgebeeld de zoon die in de oorlog was gesneuveld, legde de bisschop uit dat het van onschatbare waarde is om bij Jezus en bij God te horen en ook om met hen verbonden te blijven door de heilige Geest.

Met toepasselijke liederen van Jongerenkoor Princenhage werd de mooie viering feestelijk opgeluisterd in de tamelijk koude kerk.
Een proficiat voor de vormelingen, hun ouders en familieleden. Een dankjewel aan iedereen die meegeholpen heeft in de voorbereiding. De vormelingen komen nog één keer samen om de opbrengst van de acties voor het goede doel ‘PrentenboekenPlus’ te overhandigen.

Print Friendly, PDF & Email