Terugkomviering dopelingen

25 dopelingen waren met hun ouders, broers/zussen en familieleden uitgenodigd. Drie van hen zijn op de uitnodiging ingegaan. Het was een sfeervol intiem samenzijn met mooie liederen door de Meertenzangertjes. Met de kinderen werd gesproken over Jezus die met Maria en Jozef naar de tempel kwamen, over de oude Simeon en Hanna en de priester die hen zegende. Met de brandende doopkaars liepen de gezinnen naar de doopvond voor de kinderzegen. In de Mariakapel ontvingen de ouders een herinneringsprentje. Na afloop nog even gezellig samenzijn met krentjes, spekjes, limonade en koffie en thee.

Print Friendly, PDF & Email