Uitnodiging voor Theaterspel Zie de mens

Op donderdag 28 en vrijdag 29 april a.s. wordt in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein 6 in Breda-Noord het toneelstuk Zie de mens gespeeld. Het toneelgezelschap is verbonden aan de Stichting Vierde Wereld oftewel Joseph Wresinski Cultuur Stichting.  

Vorming: lectorenbijeenkomst

De lector spreekt namens de geloofsgemeenschap In onze liturgie komen veel specifieke taken voor die door verschillende personen worden verricht: misdienen, koorzang, voorgaan, collecteren, lectoren-taak, taken van de acoliet, taak van gastvrouw/heer, rol van commentator/liturgiebegeleider, kosterstaak. Elke taak heeft een specifieke betekenis en vraagt eigen vaardigheden. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft veel meer ruimte gemaakt […]

Een korte impressie van de conferentie missionaire parochie

Impressie van Gerard Wijnsma, een van de deelnemers uit onze parochie aan de conferentie Missionaire parochie Op 24 en 25 maart 2022 werd de conferentie gehouden over de Missionaire Parochie. Het was een bijzondere samenkomst. Er waren sprekers en vieringen en er was gelegenheid voor onderling contact.  Het doel was om inspiratie op te doen […]