Een korte impressie van de conferentie missionaire parochie

Impressie van Gerard Wijnsma, een van de deelnemers uit onze parochie aan de conferentie Missionaire parochie

Op 24 en 25 maart 2022 werd de conferentie gehouden over de Missionaire Parochie.

Het was een bijzondere samenkomst. Er waren sprekers en vieringen en er was gelegenheid voor onderling contact.  Het doel was om inspiratie op te doen voor parochies om meer missionair te worden.

Ik heb veel indrukken opgedaan. Wat mij persoonlijk het meest is bijgebleven, is dat je het echt moet voelen in je lichaam dat we geroepen zijn leerlingen te maken.  Vanuit deze oproep kunnen we niet stilzitten. En als we zelf ook meer doen als Jezus dan groeien we zelf ook in het geloof.

De belangrijkste tips die ik zie voor de parochianen zijn:

  • Probeer meer te doen: aandacht voor de zwakke, de zieke en opkomen voor rechtvaardigheid.
  • Probeer de gegeven kansen te benutten eens het gesprek aan te gaan en iemand aan het woord te laten hoe hij of zij over geloof denkt.  En elkaar respecteren in elkaars mening. Hierbij mogen we het vertrouwen hebben dat de Geest via ons zal werken.  Het echte werk komt niet van ons zelf.  Mogelijk zien we ook niet een resultaat.  Maar een zaadje dat goed geplant is zal kunnen groeien.
  • Ook past in de kerk een sfeer van hartelijk en gastvrij zijn.  Mensen kunnen zich onwennig voelen; hoe fijn is het dan om je welkom te voelen.
    Misschien moeten we in onze vieringen nadenken om de beleving te laten spreken vanuit het hart.

Eigenlijk gaan we daarmee meer terug naar de basis: Jezus ‘doen’ en over hem spreken.

 

Print Friendly, PDF & Email