HERVATTING VIERINGEN NA 1 JUNI

Na een lange tijd van meer dan 11 weken waarin er geen publiekstoegankelijke vieringen gehouden mochten worden, breekt de tijd aan dat we voorzichtig een herstart kunnen gaan maken met onze vieringen. Vanaf 1 juni a.s. mogen we met 30 personen bij elkaar zijn en vanaf 1 juli met 100 personen, mits we ons aan […]