Toekomst geloofsgemeenschap Effen

Rond dit onderwerp kwamen zo’n tachtig parochianen uit Effen, maar ook uit Princenhage en Prinsenbeek samen op dinsdagmiddag/avond 28 november. De plannen voor de toekomst werden toegelicht door pastoor Norbert Schnell en Eric van Steen, penningmeester van het parochiebestuur.De parochie wil dicht bij de mensen zijn. Er is daarom een primaire keuze gemaakt om aanwezig […]