Toekomst geloofsgemeenschap Effen

Rond dit onderwerp kwamen zo’n tachtig parochianen uit Effen, maar ook uit Princenhage en Prinsenbeek samen op dinsdagmiddag/avond 28 november. De plannen voor de toekomst werden toegelicht door pastoor Norbert Schnell en Eric van Steen, penningmeester van het parochiebestuur.
De parochie wil dicht bij de mensen zijn. Er is daarom een primaire keuze gemaakt om aanwezig te blijven in Effen. Tegelijkertijd is de huidige kerkruimte te groot voor inspirerende vieringen en de gemeenschap zeer kwetsbaar voor breed kerkelijk leven. Een kleine kerkruimte in Effen is voldoende. Het inrichten van een kapel in de huidige kerk zou een uitstekende oplossing zijn, zodat de geloofsgemeenschap kan blijven samenkomen. Daarnaast blijft de Mariakapel in zijn huidige vorm behouden.

Financieel zijn extra middelen nodig om een kleine kapel te realiseren, maar ook voor het onderhoud van de pastorie en kerkgebouw en het voldoen aan wettelijke milieunormen. Om extra inkomsten te genereren, is het nodig om het grootste deel van het kerkgebouw te herbestemmen. Het kerkgebouw en pastorie verkeren verder in goede staat, maar aanwijsbare onderhoudsposten zijn voor 2030 echter ook te voorzien.

Tijdens beide samenkomsten werden vragen gesteld en suggesties aangereikt. Intuïtief werd aangevoeld dat we niet veel andere keuzes hebben. Tegelijkertijd werd ook de pijn benoemd dat het zover is gekomen.

Omdat onze tijd religieus en cultureel zo heel anders is dan ten tijde van de bouw van de Moeder Godskerk moeten we andere wegen inslaan. Wij willen groeien naar een Missionaire Parochie waarin we mensen van vandaag in contact brengen met Jezus, zodat ze Gods liefde leren ervaren en op hun beurt enthousiast worden om anderen bij Jezus te brengen. Daarvoor willen we een uitnodigende gastvrije parochie zijn, die betrokken is op de samenleving en gekenmerkt wordt door inspirerende vieringen. Met een kleinere ruimte (kapel) hopen we daaraan bij te dragen.

Voor de geloofsgemeenschap in Effen is een keuze gemaakt voor de komende vijf tot tien jaar. De wijze waarop het kerkelijk leven zich zal ontwikkelen, bepaalt hoe we in Effen aanwezig kunnen blijven. Met de geloofsgemeenschappen in Princenhage en Prinsenbeek wordt het komende kalenderjaar gesproken over hun toekomst: welke ontwikkelingen verwachten wij, welke droom hebben we voor onze Missionaire Parochie, wat zijn de gemeenschappen die in de toekomst gaan samenkomen en welke kerkgebouwen en ruimtes hebben we daarvoor nodig. Het zijn grote en ook spannende vragen. Zoals in Effen gaan we ongetwijfeld vertrouwde zaken loslaten, maar niet zonder hoop op een nieuwe toekomst.

Pastoraal team
Parochiebestuur.

Print Friendly, PDF & Email