Algemene Geloofscursus

Op 11 september 2019 start opnieuw, voor de derde maal, de Algemene Geloofscursus. De cursus wordt dit maal gehouden in de ontmoetingsruimte van de H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda en wordt aangeboden door het Sint Franciscuscentrum. Op het programma staat module I met als thema: ‘Geloofsbelijdenis’.