Algemene Geloofscursus

Op 11 september 2019 start opnieuw, voor de derde maal, de Algemene Geloofscursus.
De cursus wordt dit maal gehouden in de ontmoetingsruimte van de H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda en wordt aangeboden door het Sint Franciscuscentrum.
Op het programma staat module I met als thema: ‘Geloofsbelijdenis’.
De cursus is vooral bedoeld voor vrijwilligers in de parochie, maar staat ook open voor alle andere geïnteresseerden en belangstellenden en wordt gegeven door pastoor Lars Peetam en Ben Hartmann.

Voor meer informatie en aanmelding kijkt u op de website van het St. Franciscuscentrum.

Print Friendly, PDF & Email