Warm afscheid pastor Henny Spooren-Schaart

In een vol bezette kerk is zondag 9 februari tijdens en na de Eucharistieviering afscheid genomen van pastor Henny Spooren – Schaart. Na 12,5 jaar pastor te zijn geweest in het werkgebied van wat thans onze parochie Maria Magdalena is, begon haar nieuwe levensperiode van pensioengerechtigde.
In haar overweging gaf Henny aan dankbaar terug te kijken op een mooie periode in haar leven. Dankbaar voor het vertrouwen dat ze kreeg. Dankbaar voor de levenskracht die haar geschonken werd om door te gaan. Haar benoeming als pastor betekende het inslaan van een onbekende weg, maar niet alleen. God trok mee en gaf de richting aan: mensen verbinden met Hem en met elkaar.
Het afscheid nemen viel haar niet makkelijk, maar tegelijkertijd zei ze uit te zien naar de tijd die nu aanbrak. Weer een onbekende de weg, die ze met vertrouwen op gaat.
Waarnemend pastoor Norbert Schnell roemde haar collegialiteit en de kracht om in tijden van verandering visie te ontwikkelen met daaraan gekoppeld vasthoudendheid om doelen te bereiken. Als teken van dank en waardering overhandigde hij haar een prachtig beeldje van een herder. Vervolgens sprak vicevoorzitter Jan Handriks namens het bestuur grote waardering uit voor hetgeen Henny voor de parochie heeft betekend.
Na afloop van de dienst was er koffie, thee en een petit four terwijl een lange, lange rij mensen Henny kwamen bedanken en een goede toekomst toewensen.
Het was de wens van Henny het afscheid een feest van ontmoeting te laten zijn. Dat kreeg gestalte in de vier workshops: spelen met bloemen, met verf, met taal en met muziek, gevolgd door een broodjeslunch achterin de kerk. Een lunch die overging in een ontspannen samen zijn en het uitbrengen van een toost op Henny.

Print Friendly, PDF & Email