Vredesweek 2019

De jaarlijkse Vredesweek is van 21 september tot en met 29 september.
Het thema is: Vrede verbindt.

– Op donderdagochtend 19 september is er een ochtendgebed om 9.00 uur in de Johanneskerk in Princenhage.
– Op zondag 22 september zal er in het kader van de Vredesweek een oecumenische viering gehouden worden in de H. Martinuskerk om 11.00 uur in Princenhage.

U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen!
Pastor Ben Hendriksen

Een gedurfd thema in een wereld waarin we ons meer dan ooit bewust zijn van onze grenzen. De grens van Europa bijvoorbeeld, die volgens velen onder druk staat vanwege de migranten- en vluchtelingenstromen uit andere delen van de wereld, met name Noord Afrika. Door sommige politici wordt geraffineerd ingespeeld op onze angst voor deze ontwikkelingen. ‘We moeten onze grenzen bewaken en verdedigen’, zeggen ze, ‘want onze kostbare en duur bevochten democratieën staan door deze vreemde indringers op het spel.’
We hebben in toenemende mate behoefte om aan onze grenzen vast te houden. Dat gaat vaak ook ongemerkt. ‘Je moet opkomen voor jezelf en alleen de dingen doen die goed zijn voor jou. Je kunt immers alleen maar van een ander houden als je eerst van jezelf weet te houden.’ Slogans en tegeltjeswijsheden die de individualisering vergroten en voor verwijdering zorgen van de ene mens tot de andere mens.
‘Vrede verbindt’. Gelovigen zijn -als het goed is- mensen die de verbinding zoeken. In navolging van Jezus die grenzen overging om de ander te bereiken en de hokjesgeest doorbrak.

In de zondagsliturgie vieren wij dat hemel en aarde samenkomen, dat de werkelijkheid vanuit goddelijk perspectief grenzeloos is. Als wij in ons bidden de hemel en de Eeuwige aanroepen, dan is dat met de bedoeling om ons mensen te verbinden met God, met anderen en met de aarde en alle schepselen. De jaarlijkse Vredesweek wil ons steevast herinneren en bemoedigen om aan dat bereikbare visioen vast te houden en uitnodigen om een hand naar de ander te reiken of zelfs een eerste stap te zetten.

Print Friendly, PDF & Email