Viering Maria ten Hemelopneming

Op 15 augustus vieren we het feest van Maria ten Hemelopneming. In onze parochie vieren we dit feest in de kerk van OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek om 14.00 uur.
Voorgangers zijn Ed de Kever en Wilhelmien Franken. Het Weekkoor uit Princenhage en het Ceciliakoor uit Prinsenbeek ondersteunen de zang.
De werkgroep ouderenpastoraat organiseert na afloop een gezellig samenzijn in de sacristie. U bent van harte welkom!

Print Friendly, PDF & Email