Voorjaarsbedevaarten Banneux geannuleerd

Maria heeft aan Mariette gezegd (en ze zegt het ook tegen ons vandaag):
“Geloof in mij, ik zal in u geloven!”
In dit vertrouwen mogen we ons in gebed richten tot Haar:

Maria, Gij die hoopt zijt in bange dagen,
blijf bij ons en bij allen die lijden onder de dreiging van het corona-virus.
Genees de zieken, bescherm de gezonden, draag zorg voor de overledenen,
ontferm U over hen die angstig zijn.
Wij vragen om Uw moederlijke aanwezigheid.
Maria, Maagd der Armen, bid voor ons.

 

De Corona-pandemie heeft ook het Banneux-bestuur doen nadenken over het wel of niet door laten gaan van onze geplande bedevaart in mei.
De overheden van Nederland en België hebben de afgelopen weken de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan verschillende keren aangescherpt met telkens een verlenging van de looptijd van deze maatregelen.
Het einde van deze periode is nog niet in zicht.
De verwachting is dat dit virus niet over enkele weken weg zal zijn.
Gezien de actuele situatie en de voorzichtige voorspellingen van virologen en andere specialisten zien wij ons genoodzaakt onze bedevaart in mei niet door te laten gaan.

Wij begrijpen dat dit voor de aangemelde pelgrims een grote teleurstelling kan zijn.
Toch zijn wij van mening dat dit op dit moment de beste beslissing is en dat uitstel van deze beslissing de organisatie van onze bedevaarten ernstig bemoeilijkt.

We willen, ondanks de vreemde tijd waarin we vandaag leven, ook positief zijn naar de toekomst en hopen dat we op het einde van de zomer toch met velen naar Banneux kunnen gaan en wel van vrijdag 28 augustus t.e.m. dinsdag 1 september 2020, met de dagbedevaart op zondag 30 augustus.
Van harte hopen wij u tijdens deze bedevaart te mogen begroeten!

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groet,
Bas Van Haeren, voorzitter van ‘Caritas Banneux bisdom Breda’

 

Print Friendly, PDF & Email