Viering Allerheiligen

Op 1 november vieren we het feest van Allerheiligen. Er zal deze vrijdag om 9.00 uur een eucharistieviering zijn in de H. Moeder Godskerk in Effen.
In deze parochiële viering zal het gehele pastoresteam voorgaan. Er zullen dus in de andere parochiekernen geen vieringen zijn.
Een ieder is van harte uitgenodigd om samen met ons mee te vieren.
1 November vieren katholieken Allerheiligen: mensen die in de loop der geschiedenis belangrijk zijn geworden voor gelovigen.
Deze mensen hebben bekende namen zoals Marinus van Tours, Maria Magdalena, Benedictus van Nursia. Anderen denken aan Franciscus, Nicolaas van Mira (Sinterklaas), pater Pio, Paus Johannes Paulus II. Het zijn mensen die door hun manier van leven voor ons ‘heel’, ‘heilig’ zijn geworden. Vandaar Allerheiligen. We gedenken ze op één dag. In die rij horen ook mensen die geen naam gemaakt hebben, maar misschien wel voor iemand persoonlijk altijd heel belangrijk geweest is of – ondanks hun dood – nog steeds is. Iemand aan wie je je kunt optrekken als het tegenzit. Iemand die nog steeds een voorbeeld of inspiratiebron voor je is.

Print Friendly, PDF & Email