Jubileumconcert Intermezzo

Op 3 november a.s. viert het koor Intermezzo hun 20jarig bestaan en geeft ter gelegenheid hiervan een jubileumconcert. Het concert begint om 14.00 uur in de parochiekerk OLV ten Hemelopneming op de Markt in Prinsenbeek en de toegang is gratis. Een ieder is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Viering Allerheiligen

Op 1 november vieren we het feest van Allerheiligen. Er zal deze vrijdag om 9.00 uur een eucharistieviering zijn in de H. Moeder Godskerk in Effen. In deze parochiële viering zal het gehele pastoresteam voorgaan. Er zullen dus in de andere parochiekernen geen vieringen zijn. Een ieder is van harte uitgenodigd om samen met ons […]