Van het parochiebestuur….

Het zal niemand ontgaan zijn dat de prijzen voor energie op dit moment wereldwijd de pan uit rijzen. Ook onze parochie wordt geconfronteerd met forse prijsstijgingen.

De huidige contracten voor de levering van aardgas en elektriciteit zijn in 2019 afgesloten.  Dit waren gunstige meerjaren contracten. Deze lopen per 31 december 2022 af.

De nieuwe offerte van de goedkoopste aanbieder laat zien dat we komend jaar bijna zeven keer zoveel moeten gaan betalen. Om u een beeld te geven wat dit voor onze drie kerkgebouwen betekent, moet u weten dat we in 2021 totaal ongeveer € 24.000,= hebben betaald voor aardgas en elektriciteit. Met de genoemde verhoging komen we bij ongewijzigd beleid uit op een jaarbedrag van € 168.000,=. Dit bedrag gaat onze financiële mogelijkheden te boven.

Los hiervan speelt nog een ander aspect waar we bij stil moeten staan. Kunnen we als christenen in het kader van duurzaamheid en behoud van de schepping het huidige energiegebruik nog wel verantwoorden? Dus ook als straks mogelijk de prijzen voor energie zakken en op een aanvaardbaar niveau stabiliseren. Het antwoord op deze vraag luidt: “nee”.

We zien ons dan ook genoodzaakt maatregelen te nemen. Enkele maatregelen zullen de komende winterperiode al van kracht zijn.

We zijn met de drie Parochiekerncommissies in overleg gegaan en we hebben afgesproken dat we onmiddellijk op zoek gaan naar mogelijkheden om energie te besparen. We denken hierbij aan de vervanging van gloeilampen door ledverlichting en het doven van niet-essentiële verlichting binnen en buiten.

Veel ingrijpender is het voornemen om de kerkgebouwen in Effen en Princenhage niet meer te verwarmen tijdens de vieringen. Niet voor doordeweekse vieringen en niet voor de zondagse viering.

Als er een strenge winter komt en het echt te koud is voor vieringen in Princenhage en Effen, dan verwijzen we kerkgangers naar de kerk in Prinsenbeek. Dit gebouw zal zuinig worden verwarmd, zodat de ergste kou uit de kerk is.

Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten en voor de vieringen met Kerstmis. De verwarming gaat dan zo kort mogelijk aan om de ergste kou uit de kerk te krijgen.

De plannen om te komen tot een stevige energiebesparing zijn nog niet volledig uitgewerkt. Op dit moment kunnen we slechts volstaan met de aankondiging dat er meer maatregelen op dit gebied zullen volgen. We zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte houden in de mededelingen tijdens de vieringen en uiteraard ook via de maandelijkse Nieuwsbrief.

We vragen uw begrip voor deze rigoureuze maar helaas niet te voorkomen maatregelen.

Parochiebestuur H. Maria Magdalena.

Print Friendly, PDF & Email