Herfstactie voor de voedselbank

HELP: de nood van de Voedselbank is groot!

 

Aantal feiten over de Voedselbank Breda, die u moet weten

Momenteel is het aantal gezinnen gegroeid naar 585 en dit betekent dat er 1350 mensen afhankelijk zijn van de Voedselbank voor de basisproducten om dagelijks gezond te kunnen eten. De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe aanvragen om ondersteuning
binnengekomen. Deze aanvragen worden nu uitgebreid gescreend. De verwachting is dat het aantal aanvragen de komende tijd verder zal toenemen gezien de stijging van kosten van levensonderhoud, denkt u alleen maar aan bijvoorbeeld de gasprijzen.

 

Wat doet onze parochie hieraan? => Herfstactie in Prinsenbeek

In oktober organiseert de werkgroep Diaconie van onze parochie een inzamelingsactie voor
de Voedselbank, de zogenaamde Herfstactie. Deze inzamelingsactie vindt plaats in
Prinsenbeek. De grote inzameling start op 1 oktober en zal de hele maand oktober duren.
Om u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden en het doel van de
Voedselbank, zal de coördinator van de Voedselbank, de heer Thijs Verhees, tijdens de
zondagsviering van 16 oktober een korte uitleg geven. We horen dan waarom het van
belang is dat wij deze organisatie steunen.

Aan welke producten is er momenteel het meeste behoefte?

Nodig zijn: luiers (maat 4-5-6), conserven (bonen, soep e.d.) en pastasauzen; geen
suikerwaren.
U kunt deze producten gedurende de maand oktober afgeven bij het parochiesecretariaat
van Prinsenbeek (iedere werkdag van 9.00 tot 11.30 uur) of inleveren voorafgaand aan en
na afloop van de zondagsvieringen.

Vindt u het prettiger om rechtstreeks geld te doneren aan de Voedselbank Breda, dan kan dit
door een geldelijke bijdrage over te maken op rekeningnummer IBAN: NL37 INGB 0005
3881 89 t.n.v. Stichting Voedselbank Breda

Helpt u mee?

Wij vragen u om deze nood te helpen verkleinen door producten bij de kerk af te geven of
een geldelijke bijdrage over te maken. Als parochie kunnen we dit alleen realiseren SAMEN
MET U ALLEN!

Print Friendly, PDF & Email