Projecten in de Vastenperiode 2023

Tijdens de Vastenperiode vragen we uw aandacht voor twee diaconale projecten, namelijk de landelijke Vastenactie en de actie voor het Oekraïens weeshuis in Bavel. In onze nieuwsbrief van maart kunt u hier alles over lezen. (deze kunt u ook op onze website terugvinden).

Beide projecten staan in het teken van
MENSEN OP DE VLUCHT, MENSEN ONDERWEG.

Op zondag 5 maart houden we tijdens de vieringen een extra collecte voor de landelijke Vastenactie. (ondersteunen van de mensen onderweg in Zuid-Soedan)

U kunt ook een bijdrage overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.

Op zondag 26 maart houden we tijdens de vieringen een extra collecte voor het Oekraïens weeshuis in Bavel.

U kunt ook een bijdrage geven door het scannen van de QR-code met de mobiele telefoon en het bedrag over te maken via iDEAL. U kunt hierbij zelf het bedrag invullen.

Alvast hartelijk dank!!

NB: het betreft hier 2 verschillende QR codes: 1 voor de landelijke vastenactie en de ander voor het Oekraïens weeshuis in Bavel.

 

Print Friendly, PDF & Email