Overdenking……. Kerst 2020

Maria en Jozef, ze hadden het zich zo anders voorgesteld. Een kindje krijgen in de warme en intieme beslotenheid en beschutting van hun eigen huis in Nazareth. In plaats daarvan een koude, kille, tochtige schaapsstal, ver van huis, zonder hulp, in een vreemde omgeving in een hardvochtige wereld. Toch horen we geen enkele wanklank. Enkel onverwachte positieve ervaringen.

Velen van ons vieren kerstmis dit jaar volkomen anders. Geen vieringen in de kerk, maar we kunnen evenmin gezellig samenzijn met onze families en vrienden. De spanning om besmet te raken hangt om je heen. Mensen mopperen, beklagen zich en benoemen wat er allemaal niet is of kan. Het glas is ‘halfvol’ of ‘bijna leeg’.

Wie echter in de kerststal kijkt ziet hoe het positieve overheerst te midden van de armoe. Zo kunnen wij ook naar onze situatie kijken: wat kan allemaal wél. Er is nog zoveel te over om God dankjewel te zeggen. Er is zoveel goedheid dat ondanks de coronamaatregelen nog steeds naar ons toekomt. En uiteindelijk: Christus is geboren! Gode zij dank gebracht!

Han Geppaart, pw

Print Friendly, PDF & Email