Overdenking……. Kerst 2020

Maria en Jozef, ze hadden het zich zo anders voorgesteld. Een kindje krijgen in de warme en intieme beslotenheid en beschutting van hun eigen huis in Nazareth. In plaats daarvan een koude, kille, tochtige schaapsstal, ver van huis, zonder hulp, in een vreemde omgeving in een hardvochtige wereld. Toch horen we geen enkele wanklank. Enkel […]