Martinus pakketten actie 2022

Op zaterdag 12 november a.s. organiseert de werkgroep Diaconie van de H. Maria Magdalenaparochie al weer voor de twaalfde keer een inzameling van levensmiddelen in Princenhage.

Dat gebeurt bij de supermarkt van Albert Heijn en bij de supermarkt van de Jumbo. Op die dag worden klanten bij de ingang van de supermarkt gevraagd om naast hun eigen boodschappen een of meerdere extra artikelen te kopen en die te schenken aan de Martinuspakkettenactie. Van de ingezamelde artikelen stelt de werkgroep voedselpakketten samen die vervolgens worden bezorgd bij mensen en gezinnen in Breda-West die het goed kunnen gebruiken.

Helpt u ook mee?
De afgelopen jaren was de actie een succes. We hopen ook dit jaar met de feestdagen in het vooruitzicht weer veel mensen en gezinnen blij te maken.

Doet u mee?

Bij voorbaat hartelijk dank.

H. Martinus van Tours (Sint Maarten)
De actie sluit aan bij de feestdag van H. Martinus (Sint Maarten) op 11 november.

Martinus was een jonge soldaat in het Romeinse leger. Op een winterdag komt hij in de poort van de stad Amiens een arme, bijna naakte bedelaar tegen, verkleumd van de kou. Hij snijdt met zijn zwaard de helft van zijn mantel af en legt die om de schouders van de bedelaar. ’s Nachts heeft hij een vreemde droom waarin Jezus hem verschijnt met de helft van de mantel die hij de bedelaar had omgehangen. Hij doet letterlijk wat hij van en over Jezus gehoord heeft: de naakten kleden. Nadien verlaat hij het leger, wordt monnik, vertelt overal over Jezus en wordt uiteindelijk bisschop van Tours.

Print Friendly, PDF & Email