Klokken van hoop en troost verlengd

Er is besloten om de actie ‘klokken van hoop en troost’ tot eind april te verlengen. De klokken, ook in Prinsenbeek, Princenhage en Effen,  worden op de volgende woensdagen geluid, tussen 19.00 en 19.15 uur:
– woensdag 8 april 2020;
– woensdag 15 april 2020;
– woensdag 22 april 2020;
– woensdag 29 april 2020.

Betekenis van het klokluiden bekend maken
Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. We zijn van mening dat klokgelui een krachtig signaal naar de samenleving kan zijn, zolang we vertellen waarom de klokken geluid worden. Wanneer we onze omgeving informeren over dit troostvol en hoopvol gebaar van klokgelui, kan het initiatief breed gedragen worden door de samenleving. Klokken luiden immers voor allen die getroffen worden door het Coronavirus, waaronder ook hen die ernstig beperkt worden in hun sociale contacten.
We vragen daarom alle deelnemers om hun omgeving te informeren, bijvoorbeeld door een bericht in de buurtapp, of een bericht op de eigen website. U kunt daarbij verwijzen naar de pagina met ‘veelgestelde vragen’ (FAQ’s) op de website www.klokkenvanhoop.nl

De kern van ‘klokken van hoop’
De kern van deze actie:
  – We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
-  We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
-  En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.

Print Friendly, PDF & Email