Kanselbericht

Kanselbericht H. Maria Magdalenaparochie weekend 2 februari 2020

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wil ik u de volgende mededeling doen.

Komend weekend nemen we afscheid van pastoraal werkster Henny Spooren-Schaart, die op 21 februari de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Het afscheid van Henny Spooren brengt een vacature in het pastoraal team. Ons parochiebestuur en pastoraal team hebben met het bisdom gesproken over de invulling van die vacature. In dat gesprek is ook aangegeven dat het voor onze parochie van belang is als de vacature geheel of gedeeltelijk door een priester zou kunnen worden ingevuld.

De bisschop van Breda, mgr. Liesen, heeft een beroep gedaan op pater Gilbert Razon om het team van onze parochie te komen versterken. Pater Razon is 35 jaar oud en lid van de congregatie van de SVD. Hij is geboren op de Filipijnen waar hij is ingetreden bij de SVD en tot priester werd gewijd. Hij heeft als missionaris in Argentinië gewerkt en is daarna door zijn congregatie naar Nederland gezonden. Pater Gilbert woont in de communiteit van de paters van de SVD in Breda-Noord. De afgelopen periode heeft hij zich georiënteerd op de pastorale situatie in Nederland.
Bisschop Liesen heeft pater Razon gevraagd om kennis te maken met het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie. Die kennismaking is positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om pater Gilbert Razon met ingang van 15 februari 2020 te benoemen tot kapelaan voor onze parochie. Hij krijgt een aanstelling voor anderhalve dag per week. Daarnaast wordt hij kapelaan voor het diocesaan jeugd en jongerenwerk, en hij blijft zich als missionaris voor zijn congregatie in Nederland inzetten.
Pater Gilbert Razon zal in onze parochie werken onder leiding van waarnemend pastoor Norbert Schnell. Hij zal met name priesterlijk taken vervullen in de zondagsvieringen en ten behoeve van de bediening van de sacramenten.
Wij zijn blij met de komst van pater Razon. Tegelijk realiseren we ons dat er in ons team nog vacatureruimte blijft. Daarover blijven we in gesprek met het bisdom Breda.

Pater Gilbert Razon zal volgende week mee voorgaan in de eucharistieviering waarin we afscheid nemen van pastoraal werkster Henny Spooren, zondag 9 februari om 9.30 uur in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk van Prinsenbeek. Aansluitend aan die viering is er gelegenheid om kennis te maken met pater Gilbert en om afscheid te nemen van Henny Spooren. We nodigen u van harte uit voor deze bijzondere viering.

Print Friendly, PDF & Email