Kanselbericht weekend 21 februari

Hieronder volgt het kanselbericht zoals dat zondag 21 februari in de parochiekernen is voorgelezen:

Beste mensen,

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team.

In de voorbije periode zijn er meerdere wisselingen geweest in het pastoraal team van onze parochie. Bij alle wisselingen bleef er vacatureruimte onvervuld in het pastoraal team. Daarover kunnen wij u nu een positief bericht geven.

Bisschop Liesen, de bisschop van Breda, heeft aan Norbert Schnell, waarnemend pastoor van onze parochie, gevraagd om met ingang van 1 september 2021 pastoor te worden van onze parochie. Pastoor Schnell heeft aangegeven dat hij graag op die vraag ingaat. Daarop heeft de bisschop besloten hem met ingang van 1 september 2021 te benoemen tot pastoor van onze parochie.

Norbert Schnell is sinds 1 oktober 2019 waarnemend pastoor van onze parochie. Het pastoraal team en het parochiebestuur kennen hem goed en hebben veel vertrouwen in hem. Ze hebben met instemming en vreugde gereageerd op de benoeming van Norbert Schnell.

Norbert Schnell is nu nog rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Aan het begin van de zomer neemt hij afscheid van deze opleiding. Daarna, in de maanden juli en augustus, neemt hij een sabbatverlof op, en vanaf 1 september wordt hij pastoor van onze parochie.

Pastoor Schnell is en blijft ook pastoor van de parochie Breda Centrum. Voor onze parochie zal hij 60 % van de werktijd beschikbaar zijn, het pastoorschap van de parochie Breda Centrum vervult hij in 40 % van de werktijd.

In september wordt Norbert Schnell geïnstalleerd tot pastoor van onze parochie. Wanneer datum en plaats nader bepaald zijn komen we daar op terug.

Ons parochiebestuur en pastoraal team zijn blij dat pastoor Schnell is ingegaan op de vraag van de bisschop om pastoor van onze parochie te worden. Daarmee wordt de pastoorsfunctie weer echt ingevuld en wordt de nog openstaande vacatureruimte benut. Onder leiding van pastoor Schnell kunnen we met vertrouwen  bouwen aan onze parochie en aan een kerk waarin mensen van harte gestalte geven aan hun geloof.

Graag feliciteren wij pastoor Schnell met zijn benoeming in onze parochie.

 

Print Friendly, PDF & Email