Kanselbericht weekend 21 februari

Hieronder volgt het kanselbericht zoals dat zondag 21 februari in de parochiekernen is voorgelezen: Beste mensen, Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team. In de voorbije periode zijn er meerdere wisselingen geweest in het pastoraal team van onze parochie. Bij […]