Kanselbericht d.d. 13-12-2020

Beste mensen

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team.

Op 10 januari 2021 bereikt onze diaken Ben Hendriksen de AOW-gerechtigde leeftijd. Hij zal dan met emeritaat gaan, en dat betekent dat wij van hem afscheid moeten nemen.

Twee jaar geleden is Ben ons pastoraal team komen versterken. In die korte periode is hij voor ons vertrouwd geworden, en we vinden het jammer dat we nu al afscheid van hem moeten nemen. In 1983 kreeg Ben zijn eerste benoeming in ons bisdom. We gunnen het hem dat hij na bijna veertig jaar inzet in het pastoraat een grote stap terug kan doen.

Voor onze parochie betekent het afscheid van Ben een nieuwe vacature. Het parochiebestuur heeft met het bisdom gesproken over de invulling daarvan. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren.

Ten eerste wordt de aanstelling van pater Gilbert Razon in onze parochie uitgebreid van drie dagdelen per week naar acht dagdelen per week, met ingang van 1 januari. We zijn blij met die uitbreiding. We hebben pater Gilbert leren kennen als een enthousiaste priester die makkelijk contact maakt met parochianen. Het is fijn dat we meer op hem kunnen gaan rekenen.

Ook krijgen we versterking door de komst van Anke Vos. Anke Vos is een jonge vrouw die na haar studie theologie ervaring heeft opgedaan met parochievernieuwing in London. Anke is sinds een jaar werkzaam op het bisdom, en ze ondersteunt sinds vier maanden de opbouw van een meer missionaire kerk in de parochie van de Heilige Familie in Breda. Ze blijft dat de komende twee jaren doen, en ze gaat dat met ingang van 1 januari ook in onze parochie doen. Ze krijgt bij ons een aanstelling voor drie dagdelen.

Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn blij met haar komst, waardoor we met een nieuwe impuls kunnen bouwen aan de toekomst van onze parochie. We informeren u nog over de wijze waarop zij met u kennis kan maken.

We zijn blij met de versterking die pater Gilbert en Anke Vos komen brengen, maar we realiseren ons dat ons pastoraal team nog meer versterking nodig heeft. We blijven daarover in gesprek met het bisdom.

Zondag 10 januari zal diaken Ben Hendriksen afscheid nemen en voor de laatste keer voorgaan in de viering.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email