Kanselbericht d.d. 13-12-2020

Beste mensen Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wil ik u de volgende mededeling doen. Het betreft de samenstelling van het pastoraal team. Op 10 januari 2021 bereikt onze diaken Ben Hendriksen de AOW-gerechtigde leeftijd. Hij zal dan met emeritaat gaan, en dat betekent dat wij van hem afscheid moeten nemen.