Nieuw: gebedsgroep

‘treedt onbezorgd voor zijn aanschijn’
Die woorden zongen we in het openingslied.

Woensdagochtend 19 juni: de start van iets nieuws, een gebedsgroep. Deze ochtend kwam een groepje van 5 personen samen om te bidden….

De liederen die worden gezongen zijn eenvoudig en pak je snel op. De gebeden zijn vrij en in eigen woorden. Er zit wel een structuur in dat uur. Na een moment van inkeer en vergeving bidden we om de heilige Geest, opdat die ons mag leiden. We lezen de Bijbellezing van die dag. Daarna is er lofprijzing en aanbidding. Vervolgens delen we met elkaar wat ieder geraakt heeft in de lezing. Tenslotte bidden we voor de parochie; voor wat er zich in ons leven zich afspeelt; voor ellende en nood die we om ons heen aantreffen. Na het Onze Vader en Weesgegroet sluiten we af met een zegengebed.

Graag nodigen we u en jullie uit om bij ons aan te sluiten: om mee te bidden of misschien gewoon om er te zijn.
Plaats van samenkomst: Mariakapel in de kerk OLV ten Hemelopneming, Prinsenbeek.
Dag: elke woensdagochtend
Tijd: 9.00-±10.00uur.
Binnenkomst via hoofdingang.

 

Print Friendly, PDF & Email