Eerste familiezondag 27 november

We starten in het nieuwe kalenderjaar met een nieuw initiatief voor gezinnen, namelijk de familiezondagen. In de Lieve Hemel van juli 2022 is hier al over geschreven.

Om alvast met de opzet van de familiezondagen kennis te maken, nodigen wij jonge gezinnen uit voor de eerste familiezondag op 27 november a.s.

We starten om 9.30 uur in het Martinushuis (Haagsemarkt 4) met een korte uitleg over de familiezondag en het thema van deze ochtend: de advent.
Vervolgens maken de gezinnen samen twee adventskransen. Eén voor zichzelf en één om weg te geven.
Daarna vieren we met elkaar om 11.00 uur de eucharistie in de Martinuskerk. De adventskransen zullen in de viering gezegend worden. Het Weekkoor van de Martinus en de Meertenzangertjes zorgen voor de muziek.

Je kunt je aanmelden op dit adres: info@parochiemariamagdalena.nl

De viering deze zondag is een gewone zondagse viering en tegelijkertijd ook afgestemd op kinderen. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten.
De familiezondagen gaan op de derde zondag van de maand plaatsvinden, afwisselend in de Martinuskerk te Princenhage en de OLV ten Hemelopneming te Prinsenbeek. De eerste volgende familiezondag is op 15 januari 2023.

In onze parochie is geen aparte voorbereiding meer op de Eerste Communie en ook niet op het Vormsel. De voorbereiding vindt plaats tijdens de familiezondagen. Daarom nodigen we gezinnen die normaal gesproken een communicant of vormeling hebben zeker uit om deel te nemen aan de familiezondag van 27 november. Het is de bedoeling dat altijd het hele gezin deelneemt.

Wij vragen je daarvoor op te geven. Dat heeft twee redenen. Allereerst om te weten hoeveel personen er komen, zodat we steeds voldoende materiaal is. Daarnaast willen we ook graag contact met de deelnemende gezinnen om te horen wat hun vragen en verlangens zijn en ook om de bedoeling en werkwijze van de familiezondag nader te bespreken.

 

Print Friendly, PDF & Email