Come home, go Rome

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu!
Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart georganiseerd naar Rome.

Wat kun je verwachten?
Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen zijn daarom vereist, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.

In het kort:
• Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020
• Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
• Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
• Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
• Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel.: 043 3215715
• Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim
• De bedevaart is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. De hulpbisschoppen mgr. Woorts (Aartsbisdom Utrecht) en mgr. Mutsaerts (bisdom Den Bosch) gaan mee op tocht.
• In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.
• Wil je meer weten, dan kun je ook een mailtje sturen naar kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email