Caritascollecte voor Stichting De Herberg

Caritascollecte op zondag 10 mei voor Stichting De Herberg

Stichting De Herberg Breda zet zich in voor het welzijn van dak- en thuislozen.
Zij bieden hulp door de Inloop, het Steun- en Adviespunt en op straat door de Soepbus
Door het coronavirus is dit moeten stoppen.
Iedereen wordt geacht thuis te blijven, maar wat als je geen (t)huis hebt?

Daarom is de Soepbus ingezet als afhaalpunt.
Daklozen kunnen hier terecht voor een tasje met lunchpakket, zeep, kleding en zo nodig een slaapzak. Men wijst de daklozen op de hygiëne-maatregelen en houdt in de gaten of ze zich ziek voelen. In zo’n geval is er een kort lijntje met de GGD.
Er zijn veel schrijnende en zorgelijke situaties.

Vrijwilligers zien hun dankbaarheid, als zij op anderhalve meter afstand een tasje en een glimlach krijgen.
Als ze hun naam horen en er gevraagd wordt: “Hoe gaat het met je?”
De Soepbus betekent meer dan eten en drinken alleen.

Wilt u het werk van de Soepbus steunen?
Dat kan door uw gave over te maken op rekeningnummer
NL09 RABO 014 259 5810 van Caritas Heilige Maria Magdalena, onder vermelding van Collecte St. de Herberg.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Print Friendly, PDF & Email