Winter

Winter In de stilte spreekt Gods woord.In de nacht ontsteekt Zij licht.Als alles dood schijnt, komt het leven.Laat ons waken tot het licht opkomt.en laat ons bidden. Laat ons al wat verkild isgenezen met tederheid.Laat ons hopenook tegen beter weten in.En laat ons bidden. Laat ons stiller leven.Er is rijkdom in het verzaken.Wat afsterft is […]