Pasen

PasenEeuwige en liefdevolle God,wij vragen U:help ons moed te puttenuit de dood van die ene mens:Jezus van Nazareth,die liet zien dat de dood geen eindpunt is,maar een nieuw begin.Geef dat wij beseffendat er tussen hemel en aardemeer is dan wij kunnen zien.Dat onze grenzen niet Uw grenzen zijn.Dat wij in leven en stervengeborgen zijn in […]