Maria

Gegroet Maria Gegroet Maria,zwanger ben je van hoop,van verlangen,vol verwachting op een goede toekomst.God is met je,gezegend ben je onder de vrouwenwant gezegend zijn zij die kracht uit jou putten.Heilige Maria,moeder van alle gelovige mensen,bidt voor ons,dat we blijven kiezen voor het goede,vooral nu,dat we de moed niet verliezenen straks,voor een leven van vrede. Aan […]