Bisschop Liesen benoemt Norbert Schnell tot vicaris-generaal

Op 15 april 2023 wordt Norbert Schnell benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Breda. Met deze benoeming wordt hij tevens lid van het bisdombestuur, waarbij hij zich met name zal bezighouden met de ontwikkeling van de Missionaire Parochie.