Openingsviering kerk OLV ten Hemelopneming Prinsenbeek

Zoals u wellicht al hebt kunnen zien, nadert de verbouwing van de kerk haar voltooiing. In het weekend van 5 en 6 september zullen de kerkdeuren open gaan voor een feestelijke openingsviering. Aanmelding In verband met de te nemen maatregelen rond het Coronavirus hebben we gemeend om dit weekend 2 vieringen te houden om zo […]