Als je in groep 8 zit, ben je geen klein kind meer. Steeds meer ga jij je eigen weg in het leven zoeken. Je gaat een eigen mening vormen, op weg naar volwassenheid. En dat is niet altijd even makkelijk, want soms weet je niet welke richting je moet kiezen. Om je eigen weg in je leven te vinden, moet je stevig in je schoenen staan. Daarvoor heb je kracht nodig: Geestkracht, spirit.

Het Vormsel is het moment dat je de kracht van de heilige Geest ontvangt. In de viering van het Vormsel vragen we aan God om ons kracht te geven en sterk te maken.

De voorbereiding op en de ontvangst van de sacramenten zoals de Eerste Communie en het Vormsel, zijn een onderdeel van een geloofstraject dat vorig jaar al is gestart. De aparte voorbereiding op de Eerste Communie en Vormsel zijn komen te vervallen. Dat vindt nu allemaal plaats tijdens de Familiezondagen.

Familiezondagen

Vorig jaar zijn de parochies van Groot Breda gestart met een nieuw initiatief: de familiezondagen, een opzet die aansluit bij de Missionaire Kerk, staande in deze tijd. Daarin richt de kerk zich op mensen en gezinnen die gelovig zijn of daarin begeleid en gevormd willen worden. Iedere derde zondag van de maand tijdens de Familiezondag ontmoeten mensen elkaar: jonge kinderen, tieners, ouders, grootouders, alleenstaanden, gelovigen en niet-gelovigen; iedereen is welkom!

Samen
Afgelopen jaar werden de familiezondagen gezamenlijk gehouden in de Michaëlkerk. In het vervolg organiseren de afzonderlijke parochies hun eigen familiezondag in hun eigen kerken. Wel is er regelmatig overleg tussen de 4 parochies om het programma op elkaar af te stemmen.
Voor onze parochie betekent dit dat we iedere 3e zondag van de maand een familiezondag hebben, de ene maand in de kerk H. Martinus in Princenhage en de andere maand in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek.

De opzet van dit nieuwe initiatief is tamelijk eenvoudig: inloop, samen starten, in groepen uiteen waarbij leeftijdgenoten met elkaar catechese ontvangen en de ouders deelnemen aan een geloofsgesprek en ook catechese. Daarna volgt een eucharistieviering voor het hele gezin met na afloop een gezamenlijke eenvoudige maaltijd. Dit is het programma voor Princenhage. Komen we samen in Prinsenbeek dan zullen we eerst starten  met de eucharistieviering en daarna de catechese.

Op deze manier hopen we het verlangen naar saamhorigheid en een gelovige verbinding te vervullen. Jong en oud komen immers samen, trekken samen op, mogen met elkaar het geloof delen, voorleven én doorgeven.

Leren over en met Jezus
Elke bijeenkomst heeft een centraal thema waarin we leren over Jezus. Met Hem, met God, zijn Vader en met elkaar gaan we op pad. De werkvormen zijn toegesneden op de verschillende leeftijdsgroepen.

Prinsenbeek en Princenhage
De eerst volgende familiezondag zal zijn zondag 18 juni om 9.30u in Princenhage. We starten met de catechese om 9.30uur en vieren samen de Eucharistie om 11.00uur. Dit is tevens de laatste familiezondag voor de zomervakantie.

Doe je mee?
Word je hiervan warm, heeft het je interesse, wil je deelnemen, meld je dan aan via: familiezondagen@parochiemariamagdalena.nl. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email