Voor de meisjes en jongens uit groep 8…

Als je in groep 8 zit, ben je geen klein kind meer. Steeds meer ga jij je eigen weg in het leven zoeken. Je gaat een eigen mening vormen, op weg naar volwassenheid. En dat is niet altijd even makkelijk, want soms weet je niet welke richting je moet kiezen. Om je eigen weg in je leven te vinden, moet je stevig in je schoenen staan. Daarvoor heb je kracht nodig: Geestkracht, spirit.

Het Vormsel is het moment dat je de kracht van de heilige Geest ontvangt. In de viering van het Vormsel vragen we aan God om ons kracht te geven en sterk te maken.

Voorbereiding en opgave 2020/2021
Dit schooljaar is de vormselviering gepland op vrijdag 16 april 2021 om 19.00 uur en vindt deze keer plaats in de kerk O.L.V. ten Hemelopneming, Markt 32, 4841 AC, Prinsenbeek.

Aan het Vormsel gaat een periode van voorbereiding vooraf, waarover wij u graag nader informeren tijdens een informatieavond op donderdag 10 december 2020 om 20.00 uur in de sacristie van de kerk aan de Markt 32 te Prinsenbeek.

Vanwege corona zal het vormselproject dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden. Het project zal dit jaar alleen bestaan uit drie centrale bijeenkomsten in de periode van januari tot april. Tijdens deze avond zullen we hierover meer vertellen.

Tevens zullen wij u op deze avond uitleg geven over het vormen en zal de rol, die u als ouder in de voorbereiding speelt, worden verduidelijkt.

De eerste bijeenkomst van de kinderen is op maandag 25 januari om 18.45 uur.

Heeft u nog geen aanmeldingsformulier? Hieronder kunt u het formulier downloaden.

Wij vragen u om het aanmeldingsformulier in te vullen en vóór 21 december in te leveren bij het secretariaat van de parochie of per e-mail te sturen naar: vormselwerkgroep@hotmail.nl

 

 

Print Friendly, PDF & Email