Voor de meisjes en jongens uit groep 8…

Als je in groep 8 zit, ben je geen klein kind meer. Steeds meer ga jij je eigen weg in het leven zoeken. Je gaat een eigen mening vormen, op weg naar volwassenheid. En dat is niet altijd even makkelijk, want soms weet je niet welke richting je moet kiezen. Om je eigen weg in je leven te vinden, moet je stevig in je schoenen staan. Daarvoor heb je kracht nodig: Geestkracht, spirit.

Het Vormsel is het moment dat je de kracht van de heilige Geest ontvangt. In de viering van het Vormsel vragen we aan God om ons kracht te geven en sterk te maken.

Voorbereiding en opgave
Al in de laatste weken van dit schooljaar ontvangen de meisjes en jongens uit groep 7 via de basisscholen een uitnodiging. Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u dit aanvragen bij de werkgroep vormselvoorbereiding van de parochie. Deze is via e-mail bereikbaar op vormselwerkgroep@hotmail.nl.
U kunt het aanmeldformulier ook downloaden, het invullen en digitaal versturen naar dit e-mail adres. De voorbereidingen op het Vormsel starten in september.

Als onderdeel van de vormselvoorbereidingen wordt “Lopend Vuurtje” georganiseerd, een dag speciaal voor alle vormelingen in ons bisdom. Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 november 2019. Verder bestaan de vormselvoorbereidingen uit vier bijeenkomsten met alle vormelingen samen en drie bijeenkomsten in een kleine groepje bij iemand thuis, in de periode van september 2019 tot januari 2020.

Datum van het Vormsel
De viering van het heilig Vormsel is vrijdag 24 januari 2020 in de H. Martinuskerk te Breda (Princenhage).

 

 

Print Friendly, PDF & Email