Als je in groep 8 zit, ben je geen klein kind meer. Steeds meer ga jij je eigen weg in het leven zoeken. Je gaat een eigen mening vormen, op weg naar volwassenheid. En dat is niet altijd even makkelijk, want soms weet je niet welke richting je moet kiezen. Om je eigen weg in je leven te vinden, moet je stevig in je schoenen staan. Daarvoor heb je kracht nodig: Geestkracht, spirit.

Het Vormsel is het moment dat je de kracht van de heilige Geest ontvangt. In de viering van het Vormsel vragen we aan God om ons kracht te geven en sterk te maken.

De voorbereiding op en de ontvangst van de sacramenten zoals, de Eerste Communie en het Vormsel zijn een onderdeel van een nieuw op te starten geloofstraject. In de toekomst komen de aparte voorbereiding op de Eerste Communie en Vormsel te vervallen. Dat vindt allemaal plaats tijdens de Familiezondagen.

Familiezondagen
Een nieuw, gedurfd initiatief nemen de vier parochies van Breda met een opzet die aansluit bij de Missionaire Kerk, staande in deze tijd. Daarin richt de kerk zich op mensen en gezinnen die gelovig zijn of daarin begeleid en gevormd willen worden. Iedere derde zondag van de maand tijdens de Familiezondag ontmoeten mensen elkaar: jonge kinderen, tieners, ouders, grootouders, alleenstaanden, gelovigen en niet-gelovigen; iedereen is welkom!

Samen
De opzet van dit nieuwe initiatief is tamelijk eenvoudig: inloop, samen starten, in groepen uiteen waarbij leeftijdgenoten met elkaar catechese ontvangen en de ouders deelnemen aan een geloofsgesprek en ook catechese. Daarna volgt een eucharistieviering voor het hele gezin met na afloop een gezamenlijke eenvoudige maaltijd. Op deze manier hopen we het verlangen naar saamhorigheid en een gelovige verbinding te vervullen. Jong en oud komen immers samen, trekken samen op, mogen met elkaar het geloof delen, voorleven én doorgeven.

Leren over en met Jezus
Elke bijeenkomst heeft een centraal thema waarin we leren over Jezus. Met Hem, met God, zijn Vader en met elkaar gaan we op pad. De werkvormen zijn toegesneden op de verschillende leeftijdsgroepen.

Michaëlkerk
In het seizoen 2021/2022 worden de familiezondagen gehouden op 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei,19 juni en 17 juli.
Plaats: Michaëlkerk, Hooghout 67, 4817EA Breda. Uiteindelijk hopen we dat over een aantal jaren dit initiatief zodanig is uitgegroeid dat elke parochie – en dus ook de onze – zelf de Familiezondagen gaat organiseren.

Doe je mee?
Word je hiervan warm, heeft het je interesse, wil je deelnemen: meld je dan aan bij Steven de Koning (sdkoning@bisdombreda.nl / 0619804922) of Rosalina Boer-Wirken (rwirken@bisdombreda.nl  / 0615882144)[1] of bij onze eigen parochie (info@parochiemariamagdalena.nl / 0765412231).

 

[1] Steven de Koning is pastoor van Parochie Breda Centrum en Rosalina Boer-Wirken is projectmedewerker onderwijs en catechese bisdom Breda

 

Print Friendly, PDF & Email