Voor de meisjes en jongens uit groep 8…

Als je in groep 8 zit, ben je geen klein kind meer. Steeds meer ga jij je eigen weg in het leven zoeken. Je gaat een eigen mening vormen, op weg naar volwassenheid. En dat is niet altijd even makkelijk, want soms weet je niet welke richting je moet kiezen. Om je eigen weg in je leven te vinden, moet je stevig in je schoenen staan. Daarvoor heb je kracht nodig: Geestkracht, spirit.

Het Vormsel is het moment dat je de kracht van de heilige Geest ontvangt. In de viering van het Vormsel vragen we aan God om ons kracht te geven en sterk te maken.

Voorbereiding en opgave
Al de eerste weken van het schooljaar ontvangen de meisjes en jongens uit groep 8 via de basisscholen een uitnodiging. Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u dit aanvragen bij de werkgroep vormsel-voorbereiding van de parochie. Deze is via e-mail bereikbaar op vormselwerkgroep@hotmail.nl. De voorbereidingen op het Vormsel starten begin september.

Op dinsdag 4 september is er een informatie-avond voor ouders. Om 20.00 uur in de sacristie van de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek (Markt 32, 4841 AC Prinsenbeek). Op deze informatieavond wordt het Vormselproject verder uitgelegd. Dan kan ook aanmelding plaatsvinden.

De voorbereiding begint met “Lopend Vuurtje”, een dag speciaal voor alle vormelingen in ons bisdom. Daarna zijn er vier bijeenkomsten met alle vormelingen samen en drie bijeenkomsten in een kleine groepje bij iemand thuis. Van eind september tot eind januari.

Datum van het Vormsel
De viering van het heilig Vormsel in 2019 is op
vrijdag 25 januari 2018 om 19.00 uur
in de Kerk O.L.V. ten  Hemelopneming te Prinsenbeek.

 

 

Print Friendly, PDF & Email