Momenteel zijn er twee manieren van voorbereiden op de EHC:

De eerste manier is via de familiezondagen. Iedere derde zondag van de maand worden gezinnen uitgenodigd voor ontmoeting, catechese en het vieren van de Eucharistie. Het is een nieuw initiatief van de vier parochies van Groot Breda. We brengen jonge gezinnen samen en bieden ze een weg aan om samen te groeien in geloof. We doen dit omdat we vaak van ouders horen dat je er als gezin meestal helemaal alleen voor staat als je iets met geloof en kerk wilt doen. Niet alleen voor de kinderen, ook voor de ouders is er een programma. Kinderen en ouders worden op hun eigen niveau aangesproken. Dit betekent dat kinderen in verschillende leeftijdsgroepen met elkaar optrekken. De voorbereiding op en de ontvangst van de EHC en het Vormsel zijn een onderdeel van dit nieuwe aanbod. Je kunt hier als gezin (broertjes/zusjes van de communicant/vormeling horen er ook bij) op ieder moment instappen. Samen met jullie wordt overlegd wanneer het een goed moment is om je kind de EHC te laten ontvangen of te laten vormen. De familiezondagen zijn op iedere derde zondag van de maand in de Michaelkerk, Hooghout 67.

De tweede manier is de manier zoals jullie die mogelijk al kennen en zoals het tot op heden gegaan is, namelijk via een afgerond project. Gedurende een aantal middagen zullen de kinderen op de EHC en het Vormsel worden voorbereid. De kinderen krijgen opdrachten voor thuis. Voor de ouders zullen enkele bijeenkomsten zijn, apart van de kinderen. De datum van de EHC en het Vormsel zullen vooraf bekend zijn. De start is (naar verwachting) eind januari en ergens in mei zullen de kinderen in één grote of enkele kleinere vieringen de EHC of het Vormsel ontvangen. We starten de voorbereiding als er zich minimaal acht kinderen aanmelden. De ervaring leert dat er niet zoveel kinderen meer zijn voor het vormsel. De voorbereiding op het Vormsel zal daarom zeer waarschijnlijk samen met andere parochies van Groot Breda gedaan worden.

Aanmelding kan via info@parochiemariamagdalena.nl met vermelding van:

–          Voor- en achternaam van het kind
–          Woonadres
–          Mailadres ouders
–          Telefoon ouders
–          Aanmelden voor (1) Eerste heilige Communie of aanmelden voor (2) het Vormsel
–          Voorbereiden via de (1) familiezondagen of voorbereiden via een (2) afgerond project

De eerstvolgende voorbereiding via de familiezondagen is al op 19 december a.s.

Voor verdere vragen of indien u eerst een gesprek met een van de pastores wenst, dan kunt u dat ook kenbaar maken via: info@parochiemariamagdalena.nl 

Print Friendly, PDF & Email