Het gebied van de parochiekern van Prinsenbeek bestaat voornamelijk uit het dorp Prinsenbeek. Het omvat alle katholieken van dit gebied.

Parochiecentrum
De voormalige pastorie is het ontmoetingscentrum en het secretariaat van deze parochiekern. Het ligt naast de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.
Adres:
Markt 32, 4841 AC Prinsenbeek
tel. 076-5412231
Het parochiecentrum is elke werkdag is geopend van 9.00 tot 11.30 uur. U kunt daar een heerlijk kopje koffie krijgen, contact leggen met de parochie, gebedsintenties opgeven, enz.

Vieringen
Elke zondag is er om 9.30 uur een dienst in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Meer informatie over het liturgisch rooster vindt u op de pagina Vieringen.
Elke dinsdagmorgen is er om 9.00 een viering in de sacristie van de kerk (ingang door het hek naast de kerk en dan aan het einde van het padje).
I.v.m. de coronamaatregelen is er momenteel geen gebedsgroep op de woensdag ochtend.
De kerk is elke vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 open.

Contactpastor
Vanuit het pastoresteam wordt Norbert Schnell per 1 september de contactpastor van deze parochiekern.

Koren
In de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming zijn vier koren actief:
– Amicitia;
– Intermezzo;
– Resonans;
– St. Cecilia.
Op de webpagina van de koren kunt u meer informatie vinden.

Parochiekerncommissie
De parochiekerncommissie regelt de organisatie van geloofsgemeenschap rond de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.
E-mail: pkc-prinsenbeek@parochiemariamagdalena.nl

Overleg van contactpersonen
Enkele keren per jaar organiseert de parochiekerncommissie een overleg van contactpersonen van de diverse werkgroepen uit de geloofsgemeenschap.

Korte geschiedenis
Al in de 15e eeuw wordt melding gemaakt van een Gertrudiskapel. Deze heeft bestaan tot 1832, maar is in 1648 school geworden. In 1796 kreeg Beek – zo heette Prinsenbeek tot 1951 –  zijn eerste parochiekerkje met aangebouwde pastorie. Pastoor Oomen was de eerste pastoor. Een van de straten in het dorp draagt zijn naam. Beek maakte destijds deel uit van de gemeente Princenhage.

De parochie werd aangeduid als Maria Ten Hemelopneming. Later ook als O.L. Vrouw Hemelvaart. Samenvoeging van beide heeft geleid tot de naam Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.

In 1860 werd de eerste kerk vervangen door een grote neogotische kerk met een toren van 40 meter hoog. De vrijstaande pastorie zou later gemeentehuis worden. Nu Prinsenbeek, sedert 1997, deel uitmaakt van Breda zijn er o.a. kantoren in gevestigd. De parochiële begraafplaats ligt nog steeds naast het perceel van de kerk uit 1860. Naast de pastorie werd door de toenmalige pastoor een meisjesschool gebouwd. Het onderwijs werd door de zusters uit Etten verzorgd. De oude openbare school werd in 1924 een katholieke jongensschool.

In 1963 werd deze neogotische kerk vervangen door een uiterlijk weinig opvallende modernistische kerk met losstaande toren. Belangrijk element in de besluitvorming tot vervanging van de kerk uit 1860 waren de hoge onderhoudskosten. Veel ouderen in het dorp herinneren zich met weemoed de val van de toren. Een karakteristiek en beeldbepalend gezicht van het dorp ging verloren. Het altaar retabel met zijn velen fraaie beelden kwam, behoudens enkele beelden die mee naar de nieuwe kerk gingen, uiteindelijk in de kerk van Voorschoten te staan. In 1996 is het 200 jarig bestaan van de parochie uitgebreid gevierd.

Tijden veranderen en ook hier is het kerkgebouw inmiddels groter dan noodzakelijk. Daarom zijn er vergevorderde plannen tot verkoop van de pastorie en om op die locatie appartementen te bouwen. De werkruimtes voor pastores en secretariële en administratieve functies zullen in de kerk ingebouwd worden.

 

 

Print Friendly, PDF & Email