Juist onder Breda aan de westkant ligt het landelijke dorp Effen. De parochiekern komt voort uit de voormalige H. Moeder Godsparochie. Deze werd in 1939 opgericht toen pastoor Anssems de H. Moeder Godskerk liet bouwen. Het gebied van de geloofsgemeenschap beslaat ruwweg het zuidwestelijke buitengebied van de gemeente Breda, met de buurtschappen Overa, de Rith en Effen. De gemeenschap telt ongeveer 900 inwoners, waarvan het merendeel lid zijn van de geloofsgemeenschap. De gemeenschap telt ruim 1100 inwoners, waarvan er 850 lid zijn van de geloofsgemeenschap. Velen van hen zijn als vrijwilliger betrokken bij die geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld als lid van het koor, als liturgisch assistent, koster, administratief medewerker of onderhoudswerker.

Gemeenschapsgevoel, nauw samenhangend met de beleving van buurtschap en nabuurschap, is zeer kenmerkend voor het leven in Effen en voor de plaatselijke gemeenschap. De gemeenschap is verstoken van winkelvoorzieningen. Effen kent nabij de kerk enkele kleine nieuwe woonwijken, de overige woningen liggen verspreid over het omvangrijke platteland.

Adres secretariaat
Effenseweg 3, 4838 BA Breda,
tel: 076-5212825.
Het secretariaat van de parochiekern is elke vrijdagmorgen geopend van 09.00 tot 11.00 uur.
Het is gehuisvest in het koetshuis, de ruimte tussen de pastorie en de kerk, met de ingang naast de sacristie. U kunt er afspraken maken of misintenties opgeven. Gewoon voor een praatje en een kop koffie mag ook! Desgewenst kunnen misintenties ook schriftelijk (de brievenbus hangt aan de buitenkant van de kerk) worden doorgegeven.

Vieringen
Wekelijks is er op zondagmorgen om 9.30 uur een dienst in onze kerk. Meer informatie over het liturgisch rooster vindt u op de pagina vieringen.
Elke eerste vrijdagmorgen van de maand is er het morgengebed, om 9.00 uur in de Mariakapel van de kerk. Ieder is van harte welkom om samen met ons te bidden bij Maria.

Contactpastor
Vanuit het pastoresteam is Han Geppaart de contactpastor van deze parochiekern.

Kerkkoor Effen
Drie van de vier zondagen in de maand zingt het kerkkoor bij de vieringen in de H. Moeder Gods kerk. Meer informatie over het koor op de webpagina van de koren.

Parochiekerncommissie en pastoraatsgroep
De organisatie van de geloofsgemeenschap in Effen wordt geregeld door de parochiekerncommissie en binnen de pastoraatgroep.
– Voorzitter van de parochiekerncommissie is dhr. J.A.M. Hendrickx,Tel. 076 5650972. Secretaris is dhr. P.P.M. Kamps, Tel. 076 5226769.
Email: pkc-effen@parochiemariamagdalena.nl.
– Contactpersoon van de pastoraatgroep is mw. R. van Rijckevorsel,Tel. 076 5611406.

Moeder Godsvergadering
Naast het parochiecommissie is er in de geloofsgemeenschap de zogenoemde Moeder Godsvergadering. Zij is een overleg van betrokken parochianen en adviseert de parochiecommissie en de pastores over het beleid in de geloofsgemeenschap. De Moeder Godsvergadering komt vier keer per jaar bij elkaar in het Gemeenschapshuis. De voorzitter en secretaris van de parochiecommissie zijn ook voorzitter en secretaris van de Moeder Godsvergadering.

Boekje De Kerk van Effen
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de H. Moeder Godskerk in 2014 heeft Piet Rasenberg een fraai boekje geschreven over de geschiedenis van de kerk en haar parochie. Met veel illustraties en fotomateriaal. Dit boekje is nog op het secretariaat te verkrijgen.

Print Friendly, PDF & Email